Hantering och lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen av intresse för Kv11.
Din rätt att få information om vad som finns registrerat
Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats.

Rätt till rättelse eller radering

Du kan genom att skriva till oss och begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifter skall användas.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på kv11.se

Tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter se www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig

Resona Utveckling AB
info@resona.se
Kevinge Strand 20, Danderyd
faktura@resona.se